Test artikel online-offline-offline

Kijken of bij offline plaatsen daarna hetzelfde shortid wordt gebruikt